MŞU Kalite Komisyonu

Üniversitemiz Senatosunun 09/05/2016 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı kararı gereği; Üniversitemiz “Muş Alparslan Üniversitesi Kalite Komisyonu” Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT başkanlığında aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT                                      (Başkan, Rektör)

Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN                                     (Başkan Yardımcısı, Rektör Yardımcısı)

 Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER                                        (Fen Edebiyat Fakültesi)

 Doç. Dr. Esin KAYA                                                    (Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Mahsum AYTEPE                                (İslami İlimler Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Atik ASLAN                                          (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK                                      (Sağlık Yüksekokulu)

Öğr. Gör. Orhan KESKİNTAŞ                                    (Genel Sekreter)

Ahmet TÜRK                                                               (Strateji Geliştirme Daire Başkanı)

Melek ERKUT                                                             (Öğrenci Konseyi Temsilcisi)

Comments are closed