MŞU Kalite Komisyonu

          Üniversitemiz Senatosunun 09/05/2016 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı kararı gereği; Üniversitemiz “Muş Alparslan Üniversitesi Kalite Komisyonu”, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT                                 (Rektör, Başkan)

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ                                     (Rektör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN                                 (Rektör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER                                      (Fen Edebiyat Fakültesi, Rektör Yardımcısı)

Doç. Dr. Reşat AÇIKGÖZ                                      (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mahsum AYTEPE                            (İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Atik ASLAN                                     (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Önder ŞEKEROĞLU                  (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Harun DEMİR                                         (Genel Sekreter)

Ahmet TÜRK                                                           (Strateji Geliştirme Daire Başkanı)

Melek ERKUT                                                          (Öğrenci Konseyi Temsilcisi)

Comments are closed