Hakkımızda

Görev (Misyon)

Anayasanın 130’uncu maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer mevzuatla belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda; sosyal bilimler, fen bilimleri ve mesleki eğitim alanında yüksek kalitede eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma imkânı sunarak teknolojiyi etkin kullanan, bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran ve toplum sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirerek ürettiği bilgi ve yetiştirdiği iş gücü ile yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Hedef (Vizyon)

Özellikle sosyal bilimler, fen bilimleri ve mesleki eğitim alanında sahip olduğu eğitim-öğretim kalitesi ve bilimsel araştırma imkânları ile evrensel standartlarda eğitim veren, bilimsel değeri yüksek bilgi üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, mensubu olunmaktan gurur duyulan, özgürlüklerden yana, demokrasiyi özümsemiş, insana, emeğe ve çevreye saygılı, topluma hizmet etmeyi esas alan, yerel kalkınmaya katkı sağlayan yetkin bir üniversite olmaktır.

 

 

Comments are closed